Heel Nederland op de B1

In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen. Het contact tussen overheid en burger is goed en vanzelfsprekend. Dat begint bij heldere en begrijpelijke teksten, op B1-niveau. Minder contactmomenten. Minder druk op de organisatie. Tevreden burgers. Je wordt een betere overheid.
Tekstmaniak helpt heel Nederland op de B1. Een groot aantal overheidsinstellingen gingen je voor. Voor de G4 herschreef hij brieven voor Werk en inkomen, Bijzondere bijstand en Wmo. En voor jou?

Neem contact met me op. Nu.